ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง (Yam) ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง (Yam) ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย
นักวิจัย : อนันต์ อุ่นอรุณ , กณิตา ธนเจริญชณภาส , โอรส รักชาติ
คำค้น : ทำแผ่นฟิล์ม , นำไปสู่ , ประเทศไทย , พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ , มันพื้นเมือง , สตาร์ช , เสียประเภทพลาสติก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15433
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของวัตถุดิบและสตาร์ช จากมันพื้นเมืองที่สกัดได้ 2. หาสภาวะที่เหมาะสมและกระบวนการในการผลิตแผ่นฟิล์ม จากสตาร์ชมันพื้นเมือง 3. ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแผ่นฟิล์มที่เตรียมได้ จากสตาร์ชมันพื้นเมือง 4. ศึกษาสภาวะการย่อยสลาย

บรรณานุกรม :
อนันต์ อุ่นอรุณ , กณิตา ธนเจริญชณภาส , โอรส รักชาติ . (2552). การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง (Yam) ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อนันต์ อุ่นอรุณ , กณิตา ธนเจริญชณภาส , โอรส รักชาติ . 2552. "การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง (Yam) ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อนันต์ อุ่นอรุณ , กณิตา ธนเจริญชณภาส , โอรส รักชาติ . "การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง (Yam) ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
อนันต์ อุ่นอรุณ , กณิตา ธนเจริญชณภาส , โอรส รักชาติ . การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง (Yam) ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.