ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยพืชท้องถิ่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยพืชท้องถิ่น
นักวิจัย : นิลุบล กิจอันเจริญ , ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ , พรเทพ เนียมพิทักษ์
คำค้น : การบำบัดน้ำทิ้ง , การเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ , พืชท้องถิ่น , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15309
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาเฉพาะการเลี้ยงปลาดุกและปลานิล ในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์

บรรณานุกรม :
นิลุบล กิจอันเจริญ , ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ , พรเทพ เนียมพิทักษ์ . (). การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยพืชท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิลุบล กิจอันเจริญ , ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ , พรเทพ เนียมพิทักษ์ . . "การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยพืชท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิลุบล กิจอันเจริญ , ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ , พรเทพ เนียมพิทักษ์ . "การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยพืชท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
นิลุบล กิจอันเจริญ , ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ , พรเทพ เนียมพิทักษ์ . การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยพืชท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .