ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มมูลค่ารังไหมอีรี่ โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมในสัตว์และคน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มมูลค่ารังไหมอีรี่ โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมในสัตว์และคน
นักวิจัย : ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ , ประวีณา กิติคุณ , ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ , สุพร นุชดำรงค์
คำค้น : สัตว์ , อาหารเสริม , รังไหมอีรี่ , ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15300
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการวิจัยประยุกต์เพื่อนำผลพลอยได้ โดยนำรังและเศษรังของไหมอีรี่ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่า

บรรณานุกรม :
ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ , ประวีณา กิติคุณ , ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ , สุพร นุชดำรงค์ . (). การเพิ่มมูลค่ารังไหมอีรี่ โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมในสัตว์และคน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ , ประวีณา กิติคุณ , ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ , สุพร นุชดำรงค์ . . "การเพิ่มมูลค่ารังไหมอีรี่ โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมในสัตว์และคน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ , ประวีณา กิติคุณ , ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ , สุพร นุชดำรงค์ . "การเพิ่มมูลค่ารังไหมอีรี่ โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมในสัตว์และคน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ , ประวีณา กิติคุณ , ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ , สุพร นุชดำรงค์ . การเพิ่มมูลค่ารังไหมอีรี่ โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมในสัตว์และคน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .