ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาขั้นต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสุกรจากธรรมชาติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาขั้นต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสุกรจากธรรมชาติ
นักวิจัย : อุดมพร แพ่งนคร , โอรส รักชาติ , วันดี ทาตระกูล , ทินกร ทาตระกูล , ณิฐิมา เฉลิมแสน
คำค้น : ผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสุกร , ธรรมชาติ , ขั้นต้น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15131
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อุดมพร แพ่งนคร , โอรส รักชาติ , วันดี ทาตระกูล , ทินกร ทาตระกูล , ณิฐิมา เฉลิมแสน . (2552). การพัฒนาขั้นต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสุกรจากธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุดมพร แพ่งนคร , โอรส รักชาติ , วันดี ทาตระกูล , ทินกร ทาตระกูล , ณิฐิมา เฉลิมแสน . 2552. "การพัฒนาขั้นต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสุกรจากธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุดมพร แพ่งนคร , โอรส รักชาติ , วันดี ทาตระกูล , ทินกร ทาตระกูล , ณิฐิมา เฉลิมแสน . "การพัฒนาขั้นต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสุกรจากธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
อุดมพร แพ่งนคร , โอรส รักชาติ , วันดี ทาตระกูล , ทินกร ทาตระกูล , ณิฐิมา เฉลิมแสน . การพัฒนาขั้นต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสุกรจากธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.