ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่ จากแป้งผสมระหว่างแป้งสาลีและข้าวเหนียว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่ จากแป้งผสมระหว่างแป้งสาลีและข้าวเหนียว
นักวิจัย : อารยา อารมณ์ฤทธิ์ , รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย , ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ
คำค้น : ข้าวเหนียว , แป้งผสมระหว่างแป้งสาลี , ผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบ , คุณลักษณะ , กระบวน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15018
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษากระบวนการผลิตแบบการให้ความร้อนสูง โดยเน้นการส่งผ่านความร้อนจากด้านล่างสู่ด้านบน

บรรณานุกรม :
อารยา อารมณ์ฤทธิ์ , รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย , ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ . (2550). กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่ จากแป้งผสมระหว่างแป้งสาลีและข้าวเหนียว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อารยา อารมณ์ฤทธิ์ , รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย , ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ . 2550. "กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่ จากแป้งผสมระหว่างแป้งสาลีและข้าวเหนียว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อารยา อารมณ์ฤทธิ์ , รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย , ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ . "กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่ จากแป้งผสมระหว่างแป้งสาลีและข้าวเหนียว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
อารยา อารมณ์ฤทธิ์ , รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย , ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ . กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่ จากแป้งผสมระหว่างแป้งสาลีและข้าวเหนียว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.