ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลชีพที่มีในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มจากสมุนไพรพื้นบ้าน ภายหลังกระบวนการให้ความร้อน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลชีพที่มีในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มจากสมุนไพรพื้นบ้าน ภายหลังกระบวนการให้ความร้อน
นักวิจัย : วิลัสนา โพธิ์ศรี , มุทิตา มีนุ่น , ประสาร สวัสดิ์ซิตัง , ฐิตินันท์ บัวบาน , บวรศักดิ์ ลีนานนท์
คำค้น : ผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้ม , ภายหลัง , สมุนไพรพื้นบ้าน , สารต้านจุลชีพ , ให้ความร้อน , ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15014
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด ได้แก่ พริกชี้ฟ้า กระเทียม หอมแดง และข่า ศึกษาลักษณะทางเคมีกายภาพของวัตถุดิบ ประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์และศึกษาประสิทธิภาพของน้ำพริกตาแดงก่อนและหลังการให้ความร้อนในกระบวนการแปรรูปอาหาร

บรรณานุกรม :
วิลัสนา โพธิ์ศรี , มุทิตา มีนุ่น , ประสาร สวัสดิ์ซิตัง , ฐิตินันท์ บัวบาน , บวรศักดิ์ ลีนานนท์ . (2550). ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลชีพที่มีในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มจากสมุนไพรพื้นบ้าน ภายหลังกระบวนการให้ความร้อน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิลัสนา โพธิ์ศรี , มุทิตา มีนุ่น , ประสาร สวัสดิ์ซิตัง , ฐิตินันท์ บัวบาน , บวรศักดิ์ ลีนานนท์ . 2550. "ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลชีพที่มีในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มจากสมุนไพรพื้นบ้าน ภายหลังกระบวนการให้ความร้อน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิลัสนา โพธิ์ศรี , มุทิตา มีนุ่น , ประสาร สวัสดิ์ซิตัง , ฐิตินันท์ บัวบาน , บวรศักดิ์ ลีนานนท์ . "ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลชีพที่มีในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มจากสมุนไพรพื้นบ้าน ภายหลังกระบวนการให้ความร้อน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
วิลัสนา โพธิ์ศรี , มุทิตา มีนุ่น , ประสาร สวัสดิ์ซิตัง , ฐิตินันท์ บัวบาน , บวรศักดิ์ ลีนานนท์ . ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลชีพที่มีในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มจากสมุนไพรพื้นบ้าน ภายหลังกระบวนการให้ความร้อน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.