ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
นักวิจัย : สุภร กตเวทิน , วิโรจน์ ภัทรจินดา , วุฒิไกร บุญคุ้ม , มนต์ชัย ดวงจินดา
คำค้น : การทนร้อน , คัดเลือกโคนม , ดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ , พันธุกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15001
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการทดลองภายใต้สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน ซึ่งมีระดับเลือดแตกต่างกัน ซึ่งรวบรวมข้อมูลได้จากฟาร์มเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นสมาชิกภายใต้โครงการผลิตโคนมของกรมปศุสัตว์และฟาร์มเอกชน 10 แห่งทั่วภูมิภาค

บรรณานุกรม :
สุภร กตเวทิน , วิโรจน์ ภัทรจินดา , วุฒิไกร บุญคุ้ม , มนต์ชัย ดวงจินดา . (2550). การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภร กตเวทิน , วิโรจน์ ภัทรจินดา , วุฒิไกร บุญคุ้ม , มนต์ชัย ดวงจินดา . 2550. "การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภร กตเวทิน , วิโรจน์ ภัทรจินดา , วุฒิไกร บุญคุ้ม , มนต์ชัย ดวงจินดา . "การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุภร กตเวทิน , วิโรจน์ ภัทรจินดา , วุฒิไกร บุญคุ้ม , มนต์ชัย ดวงจินดา . การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.