ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่บริโภคในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่บริโภคในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
นักวิจัย : ปวีณา พงษ์ดนตรี , นฤมล แสงประดับ , สินีนาฏ ศิริ
คำค้น : เขื่อนจุฬาภรณ์ , คุณค่าทางโภชนาการ , สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่บริโภค
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14996
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สร้างฐานข้อมูลของชนิดและคุณค่าทางโภชนาการของแมลง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกินได้ในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์

บรรณานุกรม :
ปวีณา พงษ์ดนตรี , นฤมล แสงประดับ , สินีนาฏ ศิริ . (2551). คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่บริโภคในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปวีณา พงษ์ดนตรี , นฤมล แสงประดับ , สินีนาฏ ศิริ . 2551. "คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่บริโภคในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปวีณา พงษ์ดนตรี , นฤมล แสงประดับ , สินีนาฏ ศิริ . "คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่บริโภคในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ปวีณา พงษ์ดนตรี , นฤมล แสงประดับ , สินีนาฏ ศิริ . คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่บริโภคในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.