ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจนับแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส และราในดิน บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำนักพระราชวัง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจนับแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส และราในดิน บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำนักพระราชวัง
นักวิจัย : นันทวัน ฤทธิ์เดช , ประทับ ตางจางราช , วิชุลลดา ณ หนองคาย
คำค้น : การตรวจนับแบคทีเรีย , พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , สยามบรมราชกุมารี , สำนักพระราชวัง , อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา , เขื่อนจุฬาภรณ์ , แอคติโนมัยซีส
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14983
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นันทวัน ฤทธิ์เดช , ประทับ ตางจางราช , วิชุลลดา ณ หนองคาย . (). การตรวจนับแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส และราในดิน บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำนักพระราชวัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทวัน ฤทธิ์เดช , ประทับ ตางจางราช , วิชุลลดา ณ หนองคาย . . "การตรวจนับแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส และราในดิน บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำนักพระราชวัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทวัน ฤทธิ์เดช , ประทับ ตางจางราช , วิชุลลดา ณ หนองคาย . "การตรวจนับแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส และราในดิน บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำนักพระราชวัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
นันทวัน ฤทธิ์เดช , ประทับ ตางจางราช , วิชุลลดา ณ หนองคาย . การตรวจนับแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส และราในดิน บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำนักพระราชวัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .