ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากราฟของการสูญเสียน้ำ (Desorption Isotherms) และการเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งแบบต่าง ๆ ต่อคุณภาพของข้าวเม่าสดอบแห้ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากราฟของการสูญเสียน้ำ (Desorption Isotherms) และการเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งแบบต่าง ๆ ต่อคุณภาพของข้าวเม่าสดอบแห้ง
นักวิจัย : ธนกร โรจนกร , สิงหนาท พวงจันทน์แดง
คำค้น : ต่อคุณภาพ , ข้าวเม่าสดอบแห้ง , การอบแห้งแบบ , Desorption , Isotherms , การสูญเสียน้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14948
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธนกร โรจนกร , สิงหนาท พวงจันทน์แดง . (2551). การศึกษากราฟของการสูญเสียน้ำ (Desorption Isotherms) และการเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งแบบต่าง ๆ ต่อคุณภาพของข้าวเม่าสดอบแห้ง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธนกร โรจนกร , สิงหนาท พวงจันทน์แดง . 2551. "การศึกษากราฟของการสูญเสียน้ำ (Desorption Isotherms) และการเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งแบบต่าง ๆ ต่อคุณภาพของข้าวเม่าสดอบแห้ง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธนกร โรจนกร , สิงหนาท พวงจันทน์แดง . "การศึกษากราฟของการสูญเสียน้ำ (Desorption Isotherms) และการเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งแบบต่าง ๆ ต่อคุณภาพของข้าวเม่าสดอบแห้ง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ธนกร โรจนกร , สิงหนาท พวงจันทน์แดง . การศึกษากราฟของการสูญเสียน้ำ (Desorption Isotherms) และการเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งแบบต่าง ๆ ต่อคุณภาพของข้าวเม่าสดอบแห้ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.