ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดและศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าว

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดและศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าว
นักวิจัย : จิตรา สิงห์ทอง , เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด , ชุติมา ทองแก้ว
คำค้น : โปรตีนเข้มข้น , ศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ , รำข้าว , การสกัด
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14818
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รำข้าวจากโรงสีข้าวอินเตอร์ไรซ์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

บรรณานุกรม :
จิตรา สิงห์ทอง , เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด , ชุติมา ทองแก้ว . (). การสกัดและศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
จิตรา สิงห์ทอง , เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด , ชุติมา ทองแก้ว . . "การสกัดและศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
จิตรา สิงห์ทอง , เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด , ชุติมา ทองแก้ว . "การสกัดและศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
จิตรา สิงห์ทอง , เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด , ชุติมา ทองแก้ว . การสกัดและศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; .