ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า
นักวิจัย : เชิดชัย โพธิ์ศรี
คำค้น : Gasteromycetes , กล้าไม้ป่า , รากลุ่ม , เอคโตไมคอร์ไรซา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14794
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้จะศึกษาเฉพาะราเอคโตไมคอร์ไรซาในกลุ่ม Gasteromycetes จากแหล่งเก็บต่าง ๆ ในภาคเหนือโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง เช่น พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ เป็นต้น หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บรรณานุกรม :
เชิดชัย โพธิ์ศรี . (2549). การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เชิดชัย โพธิ์ศรี . 2549. "การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เชิดชัย โพธิ์ศรี . "การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
เชิดชัย โพธิ์ศรี . การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.