ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม (ภายใต้ชุดโครงการ) การวิจัยพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม (ภายใต้ชุดโครงการ) การวิจัยพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
นักวิจัย : วิลัสนา โพธิ์ศรี , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , มุทิตา มีนุ่น
คำค้น : มะขามป้อม , สุขภาพ , มาตรฐานอาหาร , ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ , ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14697
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาสมบัติทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ของมะขามป้อมสดและมะขามป้อมที่ผ่านการอบแห้ง และวัตถุอื่นที่จะใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตชามะขามป้อม

บรรณานุกรม :
วิลัสนา โพธิ์ศรี , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , มุทิตา มีนุ่น . (). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม (ภายใต้ชุดโครงการ) การวิจัยพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิลัสนา โพธิ์ศรี , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , มุทิตา มีนุ่น . . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม (ภายใต้ชุดโครงการ) การวิจัยพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิลัสนา โพธิ์ศรี , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , มุทิตา มีนุ่น . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม (ภายใต้ชุดโครงการ) การวิจัยพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
วิลัสนา โพธิ์ศรี , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , มุทิตา มีนุ่น . การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม (ภายใต้ชุดโครงการ) การวิจัยพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .