ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง โครงการใหญ่ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มราคาผลผลิตสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง โครงการใหญ่ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มราคาผลผลิตสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : เสกสันต์ อุสสหตานนท์ , จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , ธีรนุช เจริญกิจ
คำค้น : การล้าง , ตกค้าง , ผลลำไยสด , เชิงพาณิชย์ , เทคโนโลยีเหมาะสม , เพิ่มราคาผลผลิต , การลดต้นทุน , การลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14641
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ศึกษาวิธีเพื่อลดปริมาณสารตกค้างในเปลือกและเนื้อลำไยหลังการรมแล้ว 2. ศึกษาถึงประสิทธิภาพของการล้างโดยการแช่ในน้ำ หรือล้างผ่านน้ำไหลอุณหภูมิของน้ำที่ล้าง รวมทั้งระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการล้าง เพื่อลดปริมาณสารตกค้างก่อนการเก็บรักษาหรือส่งออก

บรรณานุกรม :
เสกสันต์ อุสสหตานนท์ , จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , ธีรนุช เจริญกิจ . (2549). การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง โครงการใหญ่ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มราคาผลผลิตสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสกสันต์ อุสสหตานนท์ , จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , ธีรนุช เจริญกิจ . 2549. "การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง โครงการใหญ่ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มราคาผลผลิตสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสกสันต์ อุสสหตานนท์ , จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , ธีรนุช เจริญกิจ . "การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง โครงการใหญ่ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มราคาผลผลิตสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
เสกสันต์ อุสสหตานนท์ , จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , ธีรนุช เจริญกิจ . การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง โครงการใหญ่ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มราคาผลผลิตสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.