ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นที่มีต่อการกินได้ และอัตราการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมืองไทย และลูกผสมพื้นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ เพศผู้ที่ได้รับข้าวโพดหมักเป็นอาหารหยาบ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นที่มีต่อการกินได้ และอัตราการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมืองไทย และลูกผสมพื้นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ เพศผู้ที่ได้รับข้าวโพดหมักเป็นอาหารหยาบ
นักวิจัย : วันวิศาข์ งามผ่องใส , สุรพล ชลดำรงค์กุล , สุรศักดิ์ คชภักดี
คำค้น : แพะพื้นเมืองไทย , เพศผู้ที่ได้รับข้าวโพดหมัก , เปอร์เซ็นต์ , อาหารหยาบ , อาหารข้น , อัตราการเจริญเติบโต , ลูกผสมพื้นเมืองไทยแองโกลนูเบียน , ระดับโปรตีน , กินได้
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14629
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นที่มีต่อการกินได้ และอัตราการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมืองไทย

บรรณานุกรม :
วันวิศาข์ งามผ่องใส , สุรพล ชลดำรงค์กุล , สุรศักดิ์ คชภักดี . (2549). ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นที่มีต่อการกินได้ และอัตราการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมืองไทย และลูกผสมพื้นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ เพศผู้ที่ได้รับข้าวโพดหมักเป็นอาหารหยาบ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วันวิศาข์ งามผ่องใส , สุรพล ชลดำรงค์กุล , สุรศักดิ์ คชภักดี . 2549. "ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นที่มีต่อการกินได้ และอัตราการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมืองไทย และลูกผสมพื้นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ เพศผู้ที่ได้รับข้าวโพดหมักเป็นอาหารหยาบ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วันวิศาข์ งามผ่องใส , สุรพล ชลดำรงค์กุล , สุรศักดิ์ คชภักดี . "ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นที่มีต่อการกินได้ และอัตราการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมืองไทย และลูกผสมพื้นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ เพศผู้ที่ได้รับข้าวโพดหมักเป็นอาหารหยาบ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
วันวิศาข์ งามผ่องใส , สุรพล ชลดำรงค์กุล , สุรศักดิ์ คชภักดี . ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นที่มีต่อการกินได้ และอัตราการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมืองไทย และลูกผสมพื้นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ เพศผู้ที่ได้รับข้าวโพดหมักเป็นอาหารหยาบ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.