ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของแบคทีเรียแลกติกที่แยกจากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้แบบดั้งเดิม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของแบคทีเรียแลกติกที่แยกจากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้แบบดั้งเดิม
นักวิจัย : อำไพทิพย์ สุขหอม , สุวรรณดี เจตต์วราพงศ์ , สุพรรษา อุไรพันธ์ , ภารดา อุทโท , วราภรณ์ บุญประเสริฐ , ประเสริฐ สันตินานาเลิศ , ดวงพร คันธโชติ
คำค้น : แบคทีเรียแลกติกที่แยก , หมักเต้าหู้ยี้แบบ , ดั้งเดิม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14417
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อำไพทิพย์ สุขหอม , สุวรรณดี เจตต์วราพงศ์ , สุพรรษา อุไรพันธ์ , ภารดา อุทโท , วราภรณ์ บุญประเสริฐ , ประเสริฐ สันตินานาเลิศ , ดวงพร คันธโชติ . (). บทบาทของแบคทีเรียแลกติกที่แยกจากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้แบบดั้งเดิม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อำไพทิพย์ สุขหอม , สุวรรณดี เจตต์วราพงศ์ , สุพรรษา อุไรพันธ์ , ภารดา อุทโท , วราภรณ์ บุญประเสริฐ , ประเสริฐ สันตินานาเลิศ , ดวงพร คันธโชติ . . "บทบาทของแบคทีเรียแลกติกที่แยกจากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้แบบดั้งเดิม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อำไพทิพย์ สุขหอม , สุวรรณดี เจตต์วราพงศ์ , สุพรรษา อุไรพันธ์ , ภารดา อุทโท , วราภรณ์ บุญประเสริฐ , ประเสริฐ สันตินานาเลิศ , ดวงพร คันธโชติ . "บทบาทของแบคทีเรียแลกติกที่แยกจากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้แบบดั้งเดิม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
อำไพทิพย์ สุขหอม , สุวรรณดี เจตต์วราพงศ์ , สุพรรษา อุไรพันธ์ , ภารดา อุทโท , วราภรณ์ บุญประเสริฐ , ประเสริฐ สันตินานาเลิศ , ดวงพร คันธโชติ . บทบาทของแบคทีเรียแลกติกที่แยกจากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้แบบดั้งเดิม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .