ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดแยกเชื้อและการวิเคราะห์บน 16 เอสไรโบโซมัล ดีเอนเอของเชื้อคลอสทริเดียมที่สามารถผลิตอะซีโตนบิวทานอลและเอทานอล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดแยกเชื้อและการวิเคราะห์บน 16 เอสไรโบโซมัล ดีเอนเอของเชื้อคลอสทริเดียมที่สามารถผลิตอะซีโตนบิวทานอลและเอทานอล
นักวิจัย : วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
คำค้น : เชื้อ , เชื้อคลอสทริเดียมที่สามารถผลิตอะซีโตนบิวทานอล , เอทานอล , เอสไรโบโซมัล , ดีเอนเอ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14317
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการคัดแยกเชื้อและการวิเคราะห์บน 16 เอสไรโบโซมัล ดีเอนเอของเชื้อคลอสทริเดียมที่สามารถผลิตอะซีโตนบิวทานอลและเอทานอล

บรรณานุกรม :
วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล . (2550). การคัดแยกเชื้อและการวิเคราะห์บน 16 เอสไรโบโซมัล ดีเอนเอของเชื้อคลอสทริเดียมที่สามารถผลิตอะซีโตนบิวทานอลและเอทานอล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล . 2550. "การคัดแยกเชื้อและการวิเคราะห์บน 16 เอสไรโบโซมัล ดีเอนเอของเชื้อคลอสทริเดียมที่สามารถผลิตอะซีโตนบิวทานอลและเอทานอล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล . "การคัดแยกเชื้อและการวิเคราะห์บน 16 เอสไรโบโซมัล ดีเอนเอของเชื้อคลอสทริเดียมที่สามารถผลิตอะซีโตนบิวทานอลและเอทานอล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล . การคัดแยกเชื้อและการวิเคราะห์บน 16 เอสไรโบโซมัล ดีเอนเอของเชื้อคลอสทริเดียมที่สามารถผลิตอะซีโตนบิวทานอลและเอทานอล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.