ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ
นักวิจัย : ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อานุภาพ พานิชผล
คำค้น : เกาะไผ่จังหวัดชลบุรี , เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ , เกาะค้างคาว , เกาะนก , การตรวจเฝ้า , กลุ่มปะการัง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14310
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ศึกษาตรวจเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จ.ชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ 2. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างปะการัง 3. ศึกษาคุณภาพน้ำทะเลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างปะการัง บริเวณเกาะ

บรรณานุกรม :
ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อานุภาพ พานิชผล . (2551). การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อานุภาพ พานิชผล . 2551. "การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อานุภาพ พานิชผล . "การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อานุภาพ พานิชผล . การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.