ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์ของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุมเห็บโค Boophilus microplus (Acari : Ixodidae)

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์ของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุมเห็บโค Boophilus microplus (Acari : Ixodidae)
นักวิจัย : วิวัฒน์ เสือสะอาด , สถาพร จิตตปาลพงศ์ , ณชัย ศราธพันธุ์
คำค้น : เชื้อราเขียว , ควบคุมเห็บโค , Microplus , Metarhizium , Ixodidae , Boophilus , Acari , anisopliae
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14266
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และสระบุรี

บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ เสือสะอาด , สถาพร จิตตปาลพงศ์ , ณชัย ศราธพันธุ์ . (2550). การใช้ประโยชน์ของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุมเห็บโค Boophilus microplus (Acari : Ixodidae).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วิวัฒน์ เสือสะอาด , สถาพร จิตตปาลพงศ์ , ณชัย ศราธพันธุ์ . 2550. "การใช้ประโยชน์ของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุมเห็บโค Boophilus microplus (Acari : Ixodidae)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วิวัฒน์ เสือสะอาด , สถาพร จิตตปาลพงศ์ , ณชัย ศราธพันธุ์ . "การใช้ประโยชน์ของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุมเห็บโค Boophilus microplus (Acari : Ixodidae)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
วิวัฒน์ เสือสะอาด , สถาพร จิตตปาลพงศ์ , ณชัย ศราธพันธุ์ . การใช้ประโยชน์ของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุมเห็บโค Boophilus microplus (Acari : Ixodidae). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.