ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม
นักวิจัย : มานพ ลี้โกมลชัย , ผดุงศักดิ์ วานิชชัง , ใจทิพย์ วานิชชัง
คำค้น : เครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14246
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษา และทดสอบการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม ที่ปลูกโดยใช้เครื่องปลูกกระเทียมในเขตจังหวัดลำปาง ทำการทดสอบเก็บเกี่ยวกระเทียมที่ปลูกบนพื้นราบ

บรรณานุกรม :
มานพ ลี้โกมลชัย , ผดุงศักดิ์ วานิชชัง , ใจทิพย์ วานิชชัง . (2547). การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มานพ ลี้โกมลชัย , ผดุงศักดิ์ วานิชชัง , ใจทิพย์ วานิชชัง . 2547. "การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มานพ ลี้โกมลชัย , ผดุงศักดิ์ วานิชชัง , ใจทิพย์ วานิชชัง . "การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
มานพ ลี้โกมลชัย , ผดุงศักดิ์ วานิชชัง , ใจทิพย์ วานิชชัง . การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.