ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
นักวิจัย : น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
คำค้น : ผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพร , สุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14071
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อศึกษาการผลิตมี่สั้วสมุนไพรกึ่งสำเร็จ เพื่อสุขภาพร่วมกับตัวแทนผู้ผลิตเส้นมี่สั้วในจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์มี่สั้วสมุนไพร

บรรณานุกรม :
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . 2550. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.