ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้น ระยะที่ 2

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้น ระยะที่ 2
นักวิจัย : จิรวัฒน์ สนิทชน , จรูญ พรหมชุม , สนิท ลวดทอง
คำค้น : พันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
จิรวัฒน์ สนิทชน , จรูญ พรหมชุม , สนิท ลวดทอง . (2549). การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้น ระยะที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิรวัฒน์ สนิทชน , จรูญ พรหมชุม , สนิท ลวดทอง . 2549. "การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้น ระยะที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิรวัฒน์ สนิทชน , จรูญ พรหมชุม , สนิท ลวดทอง . "การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้น ระยะที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
จิรวัฒน์ สนิทชน , จรูญ พรหมชุม , สนิท ลวดทอง . การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้น ระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.