ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความหลากชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กตามฤดูกาล

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความหลากชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กตามฤดูกาล
นักวิจัย : กิตติมา ด้วงแค
คำค้น : ความหลาก , ลุ่มน้ำเข็กตามฤดูกาล , วิเคราะห์ , เห็ดราขนาดใหญ่
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14003
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้เป็นการสำรวจความหลากชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

บรรณานุกรม :
กิตติมา ด้วงแค . (2549). วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความหลากชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กตามฤดูกาล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
กิตติมา ด้วงแค . 2549. "วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความหลากชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กตามฤดูกาล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
กิตติมา ด้วงแค . "วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความหลากชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กตามฤดูกาล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
กิตติมา ด้วงแค . วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความหลากชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กตามฤดูกาล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2549.