ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตขนมขบเคี้ยวเยื่อใยสูงจากปลายข้าว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตขนมขบเคี้ยวเยื่อใยสูงจากปลายข้าว
นักวิจัย : ชนิดา หันสวาสดิ์
คำค้น : ขนมขบเคี้ยวเยื่อใยสูง , ปลายข้าว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13975
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษากระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยวเยื่อใยสูงจากปลายข้าวโดยผลิตจากปลายข้าวที่มีปริมาณอมิโลสต่างกัน คือปริมาณอมิโลสต่ำ และปานกลาง จากนั้นทำการศึกษาชนิดและปริมาณของการเสริมเยื่อใยอาหารจากธัญพืช และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่ได้

บรรณานุกรม :
ชนิดา หันสวาสดิ์ . (2550). การผลิตขนมขบเคี้ยวเยื่อใยสูงจากปลายข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนิดา หันสวาสดิ์ . 2550. "การผลิตขนมขบเคี้ยวเยื่อใยสูงจากปลายข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนิดา หันสวาสดิ์ . "การผลิตขนมขบเคี้ยวเยื่อใยสูงจากปลายข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ชนิดา หันสวาสดิ์ . การผลิตขนมขบเคี้ยวเยื่อใยสูงจากปลายข้าว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.