ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม
นักวิจัย : อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , เอกพล อ่อนนุช , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , ณัฏฐนิช สุ่นสวัสดิ์ , กรองแก้ว สูอำพัน
คำค้น : กำลังผลิตด้านชีววิทยา , ธรรมชาติ , บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบ , บ้านคลองโดน , จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13737
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปลูกป่าชายเลนกับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งได้ดำเนินการในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติบริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม

บรรณานุกรม :
อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , เอกพล อ่อนนุช , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , ณัฏฐนิช สุ่นสวัสดิ์ , กรองแก้ว สูอำพัน . (). การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , เอกพล อ่อนนุช , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , ณัฏฐนิช สุ่นสวัสดิ์ , กรองแก้ว สูอำพัน . . "การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , เอกพล อ่อนนุช , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , ณัฏฐนิช สุ่นสวัสดิ์ , กรองแก้ว สูอำพัน . "การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , เอกพล อ่อนนุช , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , ณัฏฐนิช สุ่นสวัสดิ์ , กรองแก้ว สูอำพัน . การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .