ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในพื้นที่นากุ้งที่มีการปลูกป่าไม้ชายเลนแบบผสมผสาน บริเวณตำบลปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในพื้นที่นากุ้งที่มีการปลูกป่าไม้ชายเลนแบบผสมผสาน บริเวณตำบลปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : พรเทพ พรรณรักษ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , บัณฑิต สิขัณฑกสมิต , นิรุชา มงคลแสงสุรีย์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์
คำค้น : ตำบลปากพญา , ผสมผสาน , นากุ้ง , จังหวัดนครศรีธรรมราช , กำลังผลิตด้านชีววิทยา , การปลูกป่าไม้ชายเลนแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13732
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในพื้นที่นากุ้ง ที่มีการปลูกป่าไม้ชายเลนแบบผสมผสาน บริเวณ ต.ปากพญา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

บรรณานุกรม :
พรเทพ พรรณรักษ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , บัณฑิต สิขัณฑกสมิต , นิรุชา มงคลแสงสุรีย์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ . (). การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในพื้นที่นากุ้งที่มีการปลูกป่าไม้ชายเลนแบบผสมผสาน บริเวณตำบลปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรเทพ พรรณรักษ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , บัณฑิต สิขัณฑกสมิต , นิรุชา มงคลแสงสุรีย์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ . . "การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในพื้นที่นากุ้งที่มีการปลูกป่าไม้ชายเลนแบบผสมผสาน บริเวณตำบลปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรเทพ พรรณรักษ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , บัณฑิต สิขัณฑกสมิต , นิรุชา มงคลแสงสุรีย์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ . "การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในพื้นที่นากุ้งที่มีการปลูกป่าไม้ชายเลนแบบผสมผสาน บริเวณตำบลปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
พรเทพ พรรณรักษ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , บัณฑิต สิขัณฑกสมิต , นิรุชา มงคลแสงสุรีย์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ . การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในพื้นที่นากุ้งที่มีการปลูกป่าไม้ชายเลนแบบผสมผสาน บริเวณตำบลปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .