ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ในปูทะเล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ในปูทะเล
นักวิจัย : ศรีรัตน์ สอดศุข , พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข
คำค้น : ปูทะเล , เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13707
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาทางพันธุกรรมของปูทะเล โดยเฉพาะการศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมในธรรมชาติ

บรรณานุกรม :
ศรีรัตน์ สอดศุข , พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข . (2546). การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ในปูทะเล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศรีรัตน์ สอดศุข , พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข . 2546. "การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ในปูทะเล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศรีรัตน์ สอดศุข , พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข . "การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ในปูทะเล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
ศรีรัตน์ สอดศุข , พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข . การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ในปูทะเล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.