ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะประชากรปลาในสวนป่าชายเลน บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะประชากรปลาในสวนป่าชายเลน บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , อภิชาติ เติมวิชชาญ , พรเทพ พรรณรักษ์ , นิพัทธ์ ส้มกลีบ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
คำค้น : จังหวัดนครศรีธรรมราช , ลักษณะ , สวนป่าชายเลน , อ่าวปากพนัง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13703
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาลักษณะประชากรปลา ในสวนป่าชายเลนบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บรรณานุกรม :
อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , อภิชาติ เติมวิชชาญ , พรเทพ พรรณรักษ์ , นิพัทธ์ ส้มกลีบ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ . (2545). ลักษณะประชากรปลาในสวนป่าชายเลน บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , อภิชาติ เติมวิชชาญ , พรเทพ พรรณรักษ์ , นิพัทธ์ ส้มกลีบ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ . 2545. "ลักษณะประชากรปลาในสวนป่าชายเลน บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , อภิชาติ เติมวิชชาญ , พรเทพ พรรณรักษ์ , นิพัทธ์ ส้มกลีบ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ . "ลักษณะประชากรปลาในสวนป่าชายเลน บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , อภิชาติ เติมวิชชาญ , พรเทพ พรรณรักษ์ , นิพัทธ์ ส้มกลีบ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ . ลักษณะประชากรปลาในสวนป่าชายเลน บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.