ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายและผลผลิตของแพลงก์ตอนในสวนป่าชายเลน และเอสทูร์แม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายและผลผลิตของแพลงก์ตอนในสวนป่าชายเลน และเอสทูร์แม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , วราพร ธารางกูร , พรเทพ พรรณรักษ์ , ปิยะรัตน์ เซ้าซี้ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , บัณฑิต สิขัณฑกสมิต , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
คำค้น : เอสทูร์แม่น้ำปากพนัง , แพลงก์ตอน , สวนป่าชายเลน , จังหวัดนครศรีธรรมราช , ความหลากหลาย
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13701
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาความหลากหลายและผลผลิตของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณสวนป่าชายเลนปากพนัง ฝั่งตะวันออกและบริเวณเอสทูรี่แม่น้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บรรณานุกรม :
อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , วราพร ธารางกูร , พรเทพ พรรณรักษ์ , ปิยะรัตน์ เซ้าซี้ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , บัณฑิต สิขัณฑกสมิต , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ . (2545). ความหลากหลายและผลผลิตของแพลงก์ตอนในสวนป่าชายเลน และเอสทูร์แม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , วราพร ธารางกูร , พรเทพ พรรณรักษ์ , ปิยะรัตน์ เซ้าซี้ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , บัณฑิต สิขัณฑกสมิต , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ . 2545. "ความหลากหลายและผลผลิตของแพลงก์ตอนในสวนป่าชายเลน และเอสทูร์แม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , วราพร ธารางกูร , พรเทพ พรรณรักษ์ , ปิยะรัตน์ เซ้าซี้ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , บัณฑิต สิขัณฑกสมิต , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ . "ความหลากหลายและผลผลิตของแพลงก์ตอนในสวนป่าชายเลน และเอสทูร์แม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , วราพร ธารางกูร , พรเทพ พรรณรักษ์ , ปิยะรัตน์ เซ้าซี้ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , บัณฑิต สิขัณฑกสมิต , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ . ความหลากหลายและผลผลิตของแพลงก์ตอนในสวนป่าชายเลน และเอสทูร์แม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2545.