ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว
นักวิจัย : สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
คำค้น : โพรไบโอติก , แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ , ปลากะพงขาว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13528
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การแยกแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว

บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ . (2548). แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ . 2548. "แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ . "แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ . แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.