ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : นงนุช สุวรรณเพ็ง , ชุติมา หาญจวนิช , นิลุบล กิจอันเจริญ
คำค้น : กระชัง , การป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิล , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13516
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเลี้ยงปลานิลในกระชัง เพื่อนำไปสู่การป้องกันแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
นงนุช สุวรรณเพ็ง , ชุติมา หาญจวนิช , นิลุบล กิจอันเจริญ . (2545). การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นงนุช สุวรรณเพ็ง , ชุติมา หาญจวนิช , นิลุบล กิจอันเจริญ . 2545. "การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นงนุช สุวรรณเพ็ง , ชุติมา หาญจวนิช , นิลุบล กิจอันเจริญ . "การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
นงนุช สุวรรณเพ็ง , ชุติมา หาญจวนิช , นิลุบล กิจอันเจริญ . การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.