ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง
นักวิจัย : วุฒิพร พรหมขุนทอง , นงนุช วงศ์สินชวน , สุจริต ส่วนไพโรจน์ , วิชัย หวังวโรดม , มนูญ ศิรินุพงศ์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
คำค้น : แบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย , ผลต่อ , เลี้ยงปลานิลแดง , กรดอะมิโนลีวูลินิก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13415
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญและการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลายพันธุ์

บรรณานุกรม :
วุฒิพร พรหมขุนทอง , นงนุช วงศ์สินชวน , สุจริต ส่วนไพโรจน์ , วิชัย หวังวโรดม , มนูญ ศิรินุพงศ์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . (2548). ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วุฒิพร พรหมขุนทอง , นงนุช วงศ์สินชวน , สุจริต ส่วนไพโรจน์ , วิชัย หวังวโรดม , มนูญ ศิรินุพงศ์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . 2548. "ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วุฒิพร พรหมขุนทอง , นงนุช วงศ์สินชวน , สุจริต ส่วนไพโรจน์ , วิชัย หวังวโรดม , มนูญ ศิรินุพงศ์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
วุฒิพร พรหมขุนทอง , นงนุช วงศ์สินชวน , สุจริต ส่วนไพโรจน์ , วิชัย หวังวโรดม , มนูญ ศิรินุพงศ์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.