ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู
นักวิจัย : นพรัตน์ มะเห , สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
คำค้น : แป้งสาคู , ผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13342
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาผลของการใช้แป้งสาคูเป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อบรมเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย

บรรณานุกรม :
นพรัตน์ มะเห , สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช . (). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพรัตน์ มะเห , สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช . . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพรัตน์ มะเห , สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
นพรัตน์ มะเห , สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช . การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .