ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูง และการหมักเอทานอลจากปอสา (Paper Mulberry)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูง และการหมักเอทานอลจากปอสา (Paper Mulberry)
นักวิจัย : ศิริพงษ์ เปรมจิต
คำค้น : เอนไซม์เซลลูเลส , เชื้อราที่เจริญ , อุณหภูมิสูง , การหมักเอทานอล , Paper , Mulberry
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13329
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เก็บตัวอย่างเชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูงจากแหล่งธรรมชาติ เพื่อหาเชื้อราที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้

บรรณานุกรม :
ศิริพงษ์ เปรมจิต . (2548). การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูง และการหมักเอทานอลจากปอสา (Paper Mulberry).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . 2548. "การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูง และการหมักเอทานอลจากปอสา (Paper Mulberry)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . "การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูง และการหมักเอทานอลจากปอสา (Paper Mulberry)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูง และการหมักเอทานอลจากปอสา (Paper Mulberry). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.