ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สมหวัง ก้อนกงไกว , เสรี ศิลปพรหมมาศ , ประสิทธิ์ วงษาเทียม , ธนพงศ์ ตุลา , จิรวัฒน์ สนิทชน , โกศล หาญอาษา , ประสิทธิ์ ใจศิล
คำค้น : แต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , การปลูก , พันธุ์อ้อย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13311
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บรรณานุกรม :
สมหวัง ก้อนกงไกว , เสรี ศิลปพรหมมาศ , ประสิทธิ์ วงษาเทียม , ธนพงศ์ ตุลา , จิรวัฒน์ สนิทชน , โกศล หาญอาษา , ประสิทธิ์ ใจศิล . (2546). การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมหวัง ก้อนกงไกว , เสรี ศิลปพรหมมาศ , ประสิทธิ์ วงษาเทียม , ธนพงศ์ ตุลา , จิรวัฒน์ สนิทชน , โกศล หาญอาษา , ประสิทธิ์ ใจศิล . 2546. "การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมหวัง ก้อนกงไกว , เสรี ศิลปพรหมมาศ , ประสิทธิ์ วงษาเทียม , ธนพงศ์ ตุลา , จิรวัฒน์ สนิทชน , โกศล หาญอาษา , ประสิทธิ์ ใจศิล . "การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
สมหวัง ก้อนกงไกว , เสรี ศิลปพรหมมาศ , ประสิทธิ์ วงษาเทียม , ธนพงศ์ ตุลา , จิรวัฒน์ สนิทชน , โกศล หาญอาษา , ประสิทธิ์ ใจศิล . การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.