ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : สุชนา ชวนิชย์ , สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , สมฤดี จิตประไพ , ศานิต ปิยะพัฒนากร , ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ , วรณพ วิยกาญจน์ , จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ , เจริญ นิติธรรมยง
คำค้น : ทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13215
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาแนวทางในกระบวนการร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ และศึกษาความต้องการของภาครัฐและศึกษาความต้องการของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม

บรรณานุกรม :
สุชนา ชวนิชย์ , สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , สมฤดี จิตประไพ , ศานิต ปิยะพัฒนากร , ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ , วรณพ วิยกาญจน์ , จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ , เจริญ นิติธรรมยง . (). การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุชนา ชวนิชย์ , สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , สมฤดี จิตประไพ , ศานิต ปิยะพัฒนากร , ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ , วรณพ วิยกาญจน์ , จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ , เจริญ นิติธรรมยง . . "การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุชนา ชวนิชย์ , สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , สมฤดี จิตประไพ , ศานิต ปิยะพัฒนากร , ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ , วรณพ วิยกาญจน์ , จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ , เจริญ นิติธรรมยง . "การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สุชนา ชวนิชย์ , สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , สมฤดี จิตประไพ , ศานิต ปิยะพัฒนากร , ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ , วรณพ วิยกาญจน์ , จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ , เจริญ นิติธรรมยง . การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .