ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ผลพลอยได้จากไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ผลพลอยได้จากไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้
นักวิจัย : สุพร นุชดำรงค์ , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ , ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ , ศิริวรรณ เนติวรานนท์
คำค้น : ไหมอีรี่ , ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ , ผลพลอย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13132
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การแปรรูปผลพลอยได้จากไหมอีรี่

บรรณานุกรม :
สุพร นุชดำรงค์ , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ , ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ , ศิริวรรณ เนติวรานนท์ . (2550). การใช้ผลพลอยได้จากไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพร นุชดำรงค์ , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ , ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ , ศิริวรรณ เนติวรานนท์ . 2550. "การใช้ผลพลอยได้จากไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพร นุชดำรงค์ , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ , ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ , ศิริวรรณ เนติวรานนท์ . "การใช้ผลพลอยได้จากไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุพร นุชดำรงค์ , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ , ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ , ศิริวรรณ เนติวรานนท์ . การใช้ผลพลอยได้จากไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.