ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้การแข่งขันของจุลินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม จากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ปี 2551

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้การแข่งขันของจุลินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม จากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ปี 2551
นักวิจัย : สมสมร แก้วบริสุทธิ์ , นิลุบล กิจอันเจริญ , สินีนาฏ ศิริ
คำค้น : จุลินทรีย์ , ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ , ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม , รักษาคุณภาพ , เพิ่มความปลอดภัย , การแข่งขัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13122
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาอายุการเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงด้านจุลชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และประสาทสัมผัสของปลาเศรษฐกิจ และปลาเศรษฐกิจชนิดใหม่ หลังจากทำการเพิ่มมูลค่าโดยการแล่ ศึกษาข้อมูลด้านความปลอดภัย และเพิ่มความปลอดภัย อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ปลา

บรรณานุกรม :
สมสมร แก้วบริสุทธิ์ , นิลุบล กิจอันเจริญ , สินีนาฏ ศิริ . (2551). การใช้การแข่งขันของจุลินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม จากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ปี 2551.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมสมร แก้วบริสุทธิ์ , นิลุบล กิจอันเจริญ , สินีนาฏ ศิริ . 2551. "การใช้การแข่งขันของจุลินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม จากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ปี 2551".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมสมร แก้วบริสุทธิ์ , นิลุบล กิจอันเจริญ , สินีนาฏ ศิริ . "การใช้การแข่งขันของจุลินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม จากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ปี 2551."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สมสมร แก้วบริสุทธิ์ , นิลุบล กิจอันเจริญ , สินีนาฏ ศิริ . การใช้การแข่งขันของจุลินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม จากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ปี 2551. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.