ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
นักวิจัย : สุภร กตเวทิน , ยุพิน ผาสุข , เทวินทร์ วงษ์พระลับ , มนต์ชัย ดวงจินดา
คำค้น : การหาเครื่องหมายพันธุกรรม , ความสมบูรณ์พันธุ์ , สภาพร้อนชื้น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13121
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการศึกษาพันธุกรรมของลักษณะการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนม ในฟาร์มสัตว์ทดลองซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงโคนมที่มีทั้งหมดในประเทศ โดยใช้เทคนิคทางด้านดีเอ็นเอที่ไม่ซับซ้อน ได้แก่ PCR-RFLP ไม่ครอบคลุมเทคนิคทางด้านอณูพันธุศาสตร์อื่น ๆ

บรรณานุกรม :
สุภร กตเวทิน , ยุพิน ผาสุข , เทวินทร์ วงษ์พระลับ , มนต์ชัย ดวงจินดา . (2551). การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภร กตเวทิน , ยุพิน ผาสุข , เทวินทร์ วงษ์พระลับ , มนต์ชัย ดวงจินดา . 2551. "การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภร กตเวทิน , ยุพิน ผาสุข , เทวินทร์ วงษ์พระลับ , มนต์ชัย ดวงจินดา . "การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สุภร กตเวทิน , ยุพิน ผาสุข , เทวินทร์ วงษ์พระลับ , มนต์ชัย ดวงจินดา . การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.