ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินถล่มในพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินถล่มในพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , จรัณธร บุญญานุภาพ
คำค้น : จังหวัดอุตรดิตถ์ , ที่ดิน , อำเภอลับแล , เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ , แผ่นดินถล่ม , ความเหมาะสม , การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13083
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายได้สมบูรณ์ภายในกรอบของเวลาที่กำหนด จึงได้มีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 1. พื้นที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 2. เกษตรกรที่เป็นเจ้าของพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินถล่ม

บรรณานุกรม :
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , จรัณธร บุญญานุภาพ . (2552). การวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินถล่มในพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , จรัณธร บุญญานุภาพ . 2552. "การวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินถล่มในพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , จรัณธร บุญญานุภาพ . "การวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินถล่มในพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , จรัณธร บุญญานุภาพ . การวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินถล่มในพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.