ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
นักวิจัย : สุปราณี สิทธิพรหม , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ สุดวิไล , กิตติ ตันเมืองปัก
คำค้น : อำเภอนาแห้ว , อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย , ผีเสื้อกลางวัน , ความหลาก , จังหวัดเลย
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13074
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำรวจผีเสื้อกลางวันในสภาพป่าธรรมชาติ ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ทำการจัดจำแนกชนิดของผีเสื้อกลางวันโดยใช้รูปวิธานจาก Butterflies in Thailand

บรรณานุกรม :
สุปราณี สิทธิพรหม , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ สุดวิไล , กิตติ ตันเมืองปัก . (2551). ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุปราณี สิทธิพรหม , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ สุดวิไล , กิตติ ตันเมืองปัก . 2551. "ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุปราณี สิทธิพรหม , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ สุดวิไล , กิตติ ตันเมืองปัก . "ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สุปราณี สิทธิพรหม , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ สุดวิไล , กิตติ ตันเมืองปัก . ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2551.