ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
นักวิจัย : กิตติ ตันเมืองปัก , สุปราณี สิทธิพรหม , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ สุดวิไล
คำค้น : ผีเสื้อกลางวัน , อำเภอนาแห้ว , อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย , จังหวัดเลย , ความหลาก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13074
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำรวจผีเสื้อกลางวันในสภาพป่าธรรมชาติ ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ทำการจัดจำแนกชนิดของผีเสื้อกลางวันโดยใช้รูปวิธานจาก Butterflies in Thailand

บรรณานุกรม :
กิตติ ตันเมืองปัก , สุปราณี สิทธิพรหม , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ สุดวิไล . (2551). ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กิตติ ตันเมืองปัก , สุปราณี สิทธิพรหม , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ สุดวิไล . 2551. "ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กิตติ ตันเมืองปัก , สุปราณี สิทธิพรหม , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ สุดวิไล . "ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
กิตติ ตันเมืองปัก , สุปราณี สิทธิพรหม , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ สุดวิไล . ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.