ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ Bacillus subtilis A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนส ในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ Bacillus subtilis A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนส ในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
นักวิจัย : พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล
คำค้น : แยกน้ำมัน , ไซลาเนส , ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลส , น้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม , subtilis , Bacillus
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13065
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล . (2551). การใช้ Bacillus subtilis A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนส ในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล . 2551. "การใช้ Bacillus subtilis A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนส ในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล . "การใช้ Bacillus subtilis A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนส ในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล . การใช้ Bacillus subtilis A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนส ในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.