ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้งโดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้งโดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
นักวิจัย : ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , พีรเดช พูลสุข , โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ , เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ , ศักดา พรึงลำภู , ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา , ไพโรจน์ วิริยจารี , เกษร จันทร์ศิริ
คำค้น : ข้าวนึ่งอบแห้ง , ประยุกต์ , ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว , สารละลายธรรมชาติ , สุญญากาศ , เทคโนโลยีการแทรกซึม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13022
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งอบแห้งเสริมคุณค่าทางโภชนาการและผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บรรณานุกรม :
ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , พีรเดช พูลสุข , โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ , เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ , ศักดา พรึงลำภู , ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา , ไพโรจน์ วิริยจารี , เกษร จันทร์ศิริ . (2551). การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้งโดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , พีรเดช พูลสุข , โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ , เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ , ศักดา พรึงลำภู , ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา , ไพโรจน์ วิริยจารี , เกษร จันทร์ศิริ . 2551. "การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้งโดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , พีรเดช พูลสุข , โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ , เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ , ศักดา พรึงลำภู , ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา , ไพโรจน์ วิริยจารี , เกษร จันทร์ศิริ . "การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้งโดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , พีรเดช พูลสุข , โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ , เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ , ศักดา พรึงลำภู , ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา , ไพโรจน์ วิริยจารี , เกษร จันทร์ศิริ . การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้งโดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.