ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย
นักวิจัย : กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ , นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ , ธีรพร กงบังเกิด
คำค้น : เอกลักษณ์ , จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง , มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่ , ประเทศไทย , ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13016
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีศักยภาพจาก 5 จังหวัดได้แก่ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

บรรณานุกรม :
กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ , นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ , ธีรพร กงบังเกิด . (2550). การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ , นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ , ธีรพร กงบังเกิด . 2550. "การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ , นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ , ธีรพร กงบังเกิด . "การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ , นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ , ธีรพร กงบังเกิด . การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.