ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
นักวิจัย : พัฒนา เหล่าไพบูลย์ , พรเทพ ถนนแก้ว , ลักขณา เหล่าไพบูลย์ , ประสิทธิ์ ใจศิล
คำค้น : หมักเอทานอล , น้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13015
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือยีสต์ Saccharomyces cerevisiae โดยเน้นศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลโดยการใช้การหมักแบบต่อเนื่อง และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลโดยการใช้เทคโนโลยี VHG

บรรณานุกรม :
พัฒนา เหล่าไพบูลย์ , พรเทพ ถนนแก้ว , ลักขณา เหล่าไพบูลย์ , ประสิทธิ์ ใจศิล . (2550). การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พัฒนา เหล่าไพบูลย์ , พรเทพ ถนนแก้ว , ลักขณา เหล่าไพบูลย์ , ประสิทธิ์ ใจศิล . 2550. "การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พัฒนา เหล่าไพบูลย์ , พรเทพ ถนนแก้ว , ลักขณา เหล่าไพบูลย์ , ประสิทธิ์ ใจศิล . "การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
พัฒนา เหล่าไพบูลย์ , พรเทพ ถนนแก้ว , ลักขณา เหล่าไพบูลย์ , ประสิทธิ์ ใจศิล . การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.