ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแป้งปรง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิต สมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแป้งปรง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิต สมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์
นักวิจัย : ปวีนา น้อยทัพ , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
คำค้น : แป้งปรง , ส่งเสริมปริมาณ , สมบัติเชิงหน้าที่ , การนำมา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13014
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และดำเนินการศึกษาข้อมูลการผลิตแป้งปรงพื้นฐานของชุมชนหนองหญ้าปล้อง

บรรณานุกรม :
ปวีนา น้อยทัพ , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . (2551). การศึกษาแป้งปรง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิต สมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปวีนา น้อยทัพ , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . 2551. "การศึกษาแป้งปรง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิต สมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปวีนา น้อยทัพ , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . "การศึกษาแป้งปรง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิต สมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ปวีนา น้อยทัพ , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . การศึกษาแป้งปรง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิต สมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.