ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง
นักวิจัย : ธนกร โรจนกร , สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ , จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์
คำค้น : แป้งเหลวชุบทอด , นักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/13005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้จะมีการพัฒนาสูตรแป้งเหลวที่มีส่วนผสมต่าง ๆ กัน เพื่อให้มีลักษณะของความหนืดที่เหมาะสมกับการยึดเกาะกับเนื้อ และมีอายุการเก็บรักษาขณะที่แช่เยือกแข็งได้เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ชุบแป้งทอดชนิดแช่เยือกแข็งนี้ และเป็นที่ยอมรับ

บรรณานุกรม :
ธนกร โรจนกร , สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ , จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ . (2551). การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธนกร โรจนกร , สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ , จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ . 2551. "การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธนกร โรจนกร , สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ , จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ . "การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ธนกร โรจนกร , สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ , จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ . การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.