ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
นักวิจัย : เสฐียร ดามาพงษ์ , อนุพันธ์ กงบังเกิด , เสวียน เปรมประสิทธิ์ , สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม , สุชาดา บัวพันธ์ , สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ , วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ , พันธิตรา กมล , วัชรศักดิ์ มาเกิด , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , ปราณี นางงาม , ธัชคณิน จงจิตวิมล , จุรีรัตน์ บุญวัน , ธนากร วงษ์ศา , เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ , เกศรา บางสารี , คงศักดิ์ พร้อมเทพ
คำค้น : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา , เขื่อนภูมิพล , สยามบรมราชกุมารี , พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , จังหวัดตาก
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12991
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เสฐียร ดามาพงษ์ , อนุพันธ์ กงบังเกิด , เสวียน เปรมประสิทธิ์ , สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม , สุชาดา บัวพันธ์ , สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ , วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ , พันธิตรา กมล , วัชรศักดิ์ มาเกิด , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , ปราณี นางงาม , ธัชคณิน จงจิตวิมล , จุรีรัตน์ บุญวัน , ธนากร วงษ์ศา , เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ , เกศรา บางสารี , คงศักดิ์ พร้อมเทพ . (2550). โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เสฐียร ดามาพงษ์ , อนุพันธ์ กงบังเกิด , เสวียน เปรมประสิทธิ์ , สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม , สุชาดา บัวพันธ์ , สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ , วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ , พันธิตรา กมล , วัชรศักดิ์ มาเกิด , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , ปราณี นางงาม , ธัชคณิน จงจิตวิมล , จุรีรัตน์ บุญวัน , ธนากร วงษ์ศา , เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ , เกศรา บางสารี , คงศักดิ์ พร้อมเทพ . 2550. "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เสฐียร ดามาพงษ์ , อนุพันธ์ กงบังเกิด , เสวียน เปรมประสิทธิ์ , สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม , สุชาดา บัวพันธ์ , สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ , วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ , พันธิตรา กมล , วัชรศักดิ์ มาเกิด , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , ปราณี นางงาม , ธัชคณิน จงจิตวิมล , จุรีรัตน์ บุญวัน , ธนากร วงษ์ศา , เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ , เกศรา บางสารี , คงศักดิ์ พร้อมเทพ . "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.