ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon Compounds : DDT โดยเห็ดรา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon Compounds : DDT โดยเห็ดรา
นักวิจัย : ดวงพร เปรมจิต , ศิริพงษ์ เปรมจิต
คำค้น : เห็ดรา , Compounds , hydrocarbon , การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม , Chlorinated
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12982
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รวบรวมสายพันธุ์เห็ดรา สำรวจพื้นที่และกำหนดจุดที่จะเก็บตัวอย่างเห็ดรา ทำการเก็บตัวอย่างทำการคัดแยกให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ (pure culture) ในห้องปฏิบัติการทำการคัดแยกซ้ำขั้นที่ 2 ในอาหารเฉพาะ (Selective Inedium)

บรรณานุกรม :
ดวงพร เปรมจิต , ศิริพงษ์ เปรมจิต . (2550). การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon Compounds : DDT โดยเห็ดรา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดวงพร เปรมจิต , ศิริพงษ์ เปรมจิต . 2550. "การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon Compounds : DDT โดยเห็ดรา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดวงพร เปรมจิต , ศิริพงษ์ เปรมจิต . "การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon Compounds : DDT โดยเห็ดรา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ดวงพร เปรมจิต , ศิริพงษ์ เปรมจิต . การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon Compounds : DDT โดยเห็ดรา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.