ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
นักวิจัย : วิไลลักษณ์ สุดวิไล , จารุวัลย์ รักษ์มณี , สุปราณี สิทธิพรหม , กิตติ ตันเมืองปัก
คำค้น : พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , รวบรวมพรรณไม้ตาม , สยามบรมราชกุมารี , หมู่บ้านหินสอ , อำเภอภูเรือ , ตำบลปลาบ่า , จังหวัดเลย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12967
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยตรง เพื่อได้ข้อมูลเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรงของชุมชน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย์ และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นบ้านหินสอ อ.ภูเรือ จ.เลย

บรรณานุกรม :
วิไลลักษณ์ สุดวิไล , จารุวัลย์ รักษ์มณี , สุปราณี สิทธิพรหม , กิตติ ตันเมืองปัก . (2551). การสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิไลลักษณ์ สุดวิไล , จารุวัลย์ รักษ์มณี , สุปราณี สิทธิพรหม , กิตติ ตันเมืองปัก . 2551. "การสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิไลลักษณ์ สุดวิไล , จารุวัลย์ รักษ์มณี , สุปราณี สิทธิพรหม , กิตติ ตันเมืองปัก . "การสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
วิไลลักษณ์ สุดวิไล , จารุวัลย์ รักษ์มณี , สุปราณี สิทธิพรหม , กิตติ ตันเมืองปัก . การสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.